Informasjon om psykologbistand

Offentlig psykologbistand:

–  Om du har en akutt krise , henvend deg til fastlegen din, legevakten eller nødhjelp. Du kan ringe medisinsk nødhjelp 113, eller Sandefjord Legevakt på 33456700.

– Det kan godt være du har “rett til nødvendig(prioritert) helsehjelp” i henhold til retningslinjer til de regionale helseforetak. Din fastlege vil hjelpe deg med dette, og med en eventuelt henvisning. Du kan også lese om dette på siden http://www.helse-sorost.no/pasient/pasientrettigheter/Sider/side.aspx

Om du ikke oppfyller kravene til prioriteringsveilederen, så kan du fortsatt bli henvist av din fastlege til det som kalles “avtalespesialister”:Det finnes et knippe psykologer i Vestfold som har avtale med HELFO, hvor du kun betaler egenandel opp til frikortet, de har historisk sett lang venteliste. De må ha henvisning fra fastlege før de kan tilby behandling.

Privat psykologbistand:

– Vi trenger ingen henvisning. Vi er ikke underlagt prioriteringsveilederen som nevnt ovenfor. Du kan få time på dagen uten henvisning.

-Det er mange som er forsikret privat eller gjennom jobben, vi har hatt flere klienter som har fått dekket sin behandling av sitt forsikringsselskap. Dette må du gjerne sjekke ut, og om du har det, be de ringe oss.

– Vi har ingen avtale med HELFO. Dette er en ren privat bedrift. Vi får ikke refundert noe fra noen. Dvs at vi har ingenting med frikort å gjøre. Vi må ta betalt for å dekke våre utgifter og i forhold til gjeldende priser på tilsvarende tjenester.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *