Forventinger til klienten

Forventinger til deg som klient

– At du er motivert for å jobbe med deg selv. Du bør være villig til å granske deg selv og hva du gjør. Psykoterapi handler i sin essens om å synliggjøre tanker, følelser og handlinger som er uhensiktsmessige for en selv. Mange av de tankene, følelsene og handlingene er selvsagt basert på erfaringer, men veien ut fra å være automatisk styrt av sine gamle dårlige erfaringer, handler som regel om å ta et aktivt endringsfokusert standpunkt til de. Vi forventer at du tar et stort eierskap til egne symptomer, og forsøker sammen med vår bistand og gjøre noe med det.

– Avbestilling av time må skje innen 24 timer. Ring om du vil avbestille, så er du sikker på at vi får beskjeden. Timer som avbestilles mindre enn 24 timer innen avtalt tid må betales i sin helhet. Dette gjelder også ved uteblivelse til avtalt time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *