Behandling

Visste du at…

Mange plages av psykiske problemer, som forringer deres livskvalitet og kan føre til store plager for både den, som rammes av problemet, og for de pårørende.

Dessverre går mange alene med sine problemer uten å få gjort noe med dem, fordi psykiske plager fremdeles er ett tabu i vårt samfunn.

Konsekvensen blir ofte, at man isolerer seg eller har vansker med å styre følelsene sine, utvikler mindreverd og frykt for å møte omverden.

Ofte fører psykiske plager til problemer i relasjoner, skilsmisse, problemer på jobben, isolasjon, vold eller misbruk.

Psykiske plager kan forsvinne, hvis behandlingen starter i tide, og de fleste kan bli fri nok fra deres ubehag til at de igjen kan leve den tilværelse, de ønsker.

Behandling

Vi jobber primært med kortere behandlingsforløp (10-12 timer) og tilpasser terapien til den enkeltes behov og problemstilling.

Lengere behandlingsforløp kan selvfølgelig avtales ved behov.

Vi jobber eklektisk ut ifra psykodynamisk grunnlag med innspill fra eksistensielle, narrative, systemiske,kognitive, sensomotoriske og tilknytningsbaserte vikler, hvor det er relevant.

Vi jobber med de aktuelle problemer sett i sammenheng med klientens livsforløp. Først jobbes der med å få dagligdagen og selvopplevelsen til å fungere mer optimalt. Etterpå kan terapien gå mer inn på de dypereliggende årsaker til problemene, hvis klienten ønsker dette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *