Psykolog i Sandefjord, Vestfold

Velkommen til psykologene Jana Finckenhagen-Asmussen og Patrick Finckenhagen sin privatpraksis. Vi har vår psykologpraksis sentralt plassert i Sandefjord, Vestfold.

Har du symptomer på:

Angst, depresjon, sorg og krise, stress og utbrenthet?

Har du blitt utsatt for:

Traumatiske opplevelser, psykiske belastninger, voldelige eller seksuelle overgrep?

Opplever du:

Sjalusi, kontaktproblemer i nære relasjoner, isolasjon og ensomhet?

Eller:

Ønsker du generelt personlig utvikling?

Så kikk inn på vår hjemmeside.

Vi tilbyr ulike psykologtjenester og barnefaglig sakkyndighetsoppdrag.
Du trenger ingen henvisning, ring eller email oss om du ønsker psykologbistand.

Akkurat nå har vi en pause i forhold til å ta imot privatklienter, vi vil reetablere oss med nytt kontor om en stund.

psykolog sandefjord